Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja pyrimme aina suojaamaan henkilötietosi parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu, millaista tietoa keräämme ja miten tietoja käytetään.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena ovat asiakassuhde tai rekisteröidyn antama suostumus tai Rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

1. Rekisterinpitäjä

Greencos Oy (“Greencoshop”)
Y-tunnus 0686509-9
Verkatehtaankatu 4
20100 TURKU
Puhelin: 02 2333 754
Sähköposti: asiakaspalvelu@greencos.fi

2. Rekisterin nimi

Greencos Oy :n asiakas- ja suoramarkkinointirekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakkuutesi ja tilaustesi hallinnointiin, tunnistautumiseen, analyysi- ja profilointitarkoituksiin kuten markkinoinnin kohdentamiseen. Tietoja voidaan käyttää myös sinulle merkityksellisen tiedon välittämiseen ja palveluidemme parantamiseen.

Greencoshopin alihankkijat ja palveluntarjoajat voivat käyttää henkilötietojasi vain niihin tarkoituksiin, jotka on määritelty tässä tietosuojaselosteessa:

• palvelujen ylläpito
• asiakaspalvelu- ja viestintä
• käyttäjätietojen hallinnointi ja analysointi
• paino- ja jakelutehtävät
• maksunvälitys-, luotonanto ja -maksupalvelut

Tilauksen tekeminen ei edellytä asiakkaan rekisteröitymistä Greencoshop verkkokaupan asiakasrekisteriin.

4. Rekisterin tietosisältö

Nimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymävuosi, yritys, y-tunnus.
Säännönmukaiset tietolähteet
Käyttäjän antamat tiedot tallennetaan oston tai rekisteröitymisen yhteydessä.

5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Käyttäjän tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Henkilötietojasi voidaan kuitenkin luovuttaa laissa määriteltyihin tarkoituksiin tai viranomaisten vaatimuksesta.

6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Greencoshop voi käyttää palveluntarjoajia, joilla saattaa olla pääsy tietoihin EU/EES-alueen ulkopuolelta, esimerkiksi USA:sta. Asianmukaisesta ja lain edellyttämästä tietojen siirrosta vastaa rekisterin ylläpitäjä Greencoshop.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa toimitiloissa, joihin on pääsy vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla. Henkilötietoja säilytetään tarvittava aika, kunnes olemme täyttäneet tietosuojaselosteessa kuvatut käyttötarkoitukset.

Rekisterinpitäjän sähköinen tietojärjestelmä on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla tarvittavilla tietoturvatoimenpiteillä. Rekisterin käyttöoikeus myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisteriin tallennetut tiedot on säädetty salassa pidettäviksi.

8. Tarkistus- ja korjausoikeus

Asiakkaana sinulla on oikeus tarkistaa asiakastietosi mitä tietoja sinusta on tallennettu Greencoshopin asiakas- ja suoramarkkinointirekisteriin. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

Sinulla on oikeus saada virheelliset tiedot oikaistuiksi tai puutteelliset tiedot täydennetyiksi sekä oikeus vaatia tietojesi poistamista asiakas- ja suoramarkkinointirekisteristämme. Voit myös itse poistaa profiilisi greencoshop.com -verkkokaupasta tai päivittää siellä olevat tietosi. Poisto-oikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin kuin tietojen käsittely ja säilyttäminen rekisterissä on välttämätöntä Greencoshopia koskevan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai muun laissa säädetyn perusteen johdosta.

Sinulla on asiakkaana oikeus kieltää meitä käyttämästä sinua koskevia tietoja suoramainontaan ja -markkinointiin sekä etämyyntiin.

Oikeuksiasi koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisena tai sähköpostitse kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Greencoshop voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Greencoshop voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Pyynnöt tallennetaan muiden tietojesi yhteyteen.

9. Evästeet

Evästeet (cookies) parantavat sivuston laatua ja käyttäjäkokemusta. Evästeillä kerätään teknistä tietoa ja tietoa sivujen käyttötavoista. Ne voidaan poistaa käytöstä käyttäjän oman selaimen asetuksista, mutta varauduthan siihen, että evästeiden poisto voi haitata sivujemme toimintaa. Sivustomme käyttäjistä tallentuvat seuraavat tiedot: selaintyyppi, käyttöjärjestelmä, IP-osoite, tulo- ja lähtösivut, palveluntarjoaja, päivämäärä- ja aikatiedot sekä sivustomme sisällä vierailevat sivut. Vastataksemme asiakkaidemme tarpeisiin paremmin voimme käyttää evästeitä myös kävijäseurantaan, kohdennettuun mainontaan ja tiedon analysointiin. Käsittelemme tiedot mahdollisimman anonyymisti.

10. Tietoturvaloukkauksista tiedottaminen

Mahdollisista tietoturvaloukkauksista raportoimme tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaviranomaiselle ja kaikille asianosaisille.

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostettamme esim. lainsäädännössä mahdollisesti tapahtuvien muutosten vuoksi ilmoittamatta siitä sivuillamme. Suosittelemme, että tutustut säännöllisesti tietosuojaselosteen sisältöön.

Tämä seloste on laadittu 28.8.2020